Pravidelný servis

Pravidelný servis výtahů

Rozsah servisu, sjednaný ve smlouvě:

 • provádění pravidelných odborných prohlídek výtahů(dříve revize)
 • provádění provozních prohlídek výtahu (činnost dozorce výtahu) – 1 x za 14 dní
 •  mazání a čištění výtahů
 • provádění preventivní údržby a běžných oprav
 • provádění odborných zkoušek výtahů, včetně elektro revizí výtahů, asistence při provádění inspekčních prohlídek výtahů

Příloha smlouvy o dílo

Všeobecné podmínky pro provádění pravidelného servisu výtahů.

1)      Porucha výtahu bude objednatelem nahlášena na telefonu číslo 354 432 898 (na telefon je možno se dovolat 24 hod. Při nahlášení uvádějte  jméno, popis poruchy a tel. číslo, aby bylo možno nahlášení ověřit.

2)      Servisní pracovník se dostaví na místo co nejdříve po nahlášení, ve smlouvě lze sjednat maximální dobu, do které se pracovník dostaví.

3)      Provozní prohlídky (činnost dozorce výtahu) a pravidelné odborné prohlídky (revize) budou zajišťovány pravidelně v termínech uvedených v ČSN 27 4007 v platném znění případně v termínech uvedených v SOD.

4)      Součástí smlouvy je pravidelná preventivní údržba, týkající se technické části výtahu. Práce budou prováděny automaticky bez nahlašování, tak aby byly provedeny v termínech určených odborným servisním pracovníkem (revizním technikem).

5)      Provádění pravidelného servisu nahrazuje ve smlouvě uvedené povinnosti  provozovatele podle ČSN 27 4007 a ČSN 27 4002 v platném znění.

6)      Provedení odborných zkoušek, případně inspekčních prohlídek podle ČSN 27 4007 bude, zajištěno na základě objednávky.

7)      V případě, že by bylo nutno provádět práce nezahrnuté v pravidelném servisu, bude další postup projednán s odběratelem a takové práce budou provedeny na základě objednávky.

8)      Do ceny  pravidelného  servisu  nebudou zahrnuty  opravy výtahů pokud dojde k poškození zámku na  rozvaděči obsluhou, případně  se prokáže zásah třetí nepovolanou osobou.

 

Práce které nelze zahrnout do ceny pravidelného servisu:

 

Následující práce, jakož i jiné práce zde neuvedené, požadované odběratelem, zhotovitel provede, budou však fakturovány zvlášť a jejich rozsah a cena bude předem dohodnuta s odběratelem písemně

 • dílenská, střední nebo generální oprava stroje (vyběhané pánve ložisek,vůle v ozubení a šnekovém soukolí, opotřebení hřídelí a čepů) totéž platí i pro trakční kola a brzdy.
 • GO čerpadla,  opotřebení  hřídelí a čepů, výměny   těsnění hydr.válce, výměny tlakových hadic) u hydraulických výtahů
 • výměna olejové náplně a hydraulické hadice
 •  filtrace oleje v soustavě hydraulického výtahu
 •  výměna elektrovýzbroje za konstrukčně jiné typy
 •  výměna opotřebeného omezovače rychlosti
 •  výměna opotřebeného brzdového obložení
 •  výměna olejové náplně
 •  instalace a opravy osvětlení nástupišť, šachty a strojovny.
 •  zasklení oken nebo jiných otvorů, portálů dveří apod.
 • demontáž a dílenské opravy klece
 •  úpravy které  nařídí pro zvýšení bezpečnosti orgán státního  technického  dozoru  nebo  práce, které  vyplynou ze změny  technické  normy
 • závady, které jsou prokazatelně způsobeny špatnou obsluhou nebo záměrným poškozením, po oboustranné dohodě s odběratelem
 • opravy, které  si vyžádají  provedení  střední nebo generální opravy.
 • samostatná výměna nosných orgánů, případně jiných lan.
 • převíjení el. motoru
 • výměna samozavíračů dveří
 • modernizace částí výtahu
 • doplnění nebo vyhotovení nové technické dokumentace
 • stavební, zednické  a lakýrnické práce
 • čištění ohrazení výtahové šachty
 • čištění prohlubně, pokud není suchá