Servis výtahů

Servis výtahů v provozu

Každý používaný výtah potřebuje pro zachování  bezpečnosti provozu řádně prováděný servis.

Provádíme pravidelný servis výtahů v oblasti Cheb a Sokolov. Hlavní místa působení jsou Cheb, Františkovy Lázně, Aš, Hranice,  Lázně Kynžvart a Kynšperk nad Ohří. V Aši a v Kynšperku nad Ohří jsou i servisní střediska, dále působíme v Rovné, v Sokolově a Karlových Varech a Mariánských Lázních..

Převážnou část servisu tvoří tzv. paušální servis, kdy jsou naší firmou prováděny všechny potřebné úkony, které předepisují příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu výtahu a většina potřebných oprav.

Na zbývajících výtazích jsou práce prováděny podle objednávky provozovatelů, firma upozorňuje majitele pouze na termíny provádění revizí a zkoušek výtahů, opravy jsou zajišťovány na základě telefonické objednávky. Jedná se o dožívající způsob provádění servisních úkonů, který neodpovídá novým ČSN.

Všechny úkony prováděné na výtazích jsou uloženy v paměti našich počítačů, sledujeme termíny prohlídek revizí a zkoušek, termín výměny olejů apod.

 

Hlavní  výhody pravidelného servisu výtahů

  • zvýšená provozuschopnost výtahů – většina závad se zjistí a odstraní při pravidelných návštěvách servisních pracovníků
  • prodloužení technického života zařízení
  • snížení nákladů na velké opravy způsobené opotřebením
  • přehled majitele o prováděných činnostech formou zápisů v knize výtahu, knize dozorce, případně výpisem údajů z počítače servisní firmy

 

Stálá vyprošťovací služba

Firma zajišťuje 24 hodinovou bezpečnostní službu – telefon 354 432 898 pro zabezpečení vyproštění osob z kabin výtahu při poruše nebo výpadku el. proudu.

Školení řidičů výtahů, případně dozorců výtahů

Firma zajišťuje na základě objednávky školení pracovníků provozovatele výtahu a to na místě, přímo na konkrétním výtahu.